Køb klinik

Vi guider dig igennem processen

Står du i en situation, hvor du overvejer at købe en klinik, er der mange personlige og praktiske beslutninger, du skal tage stilling til. Ofte vil det være en god idé, om du inddrager egne rådgivere, fx bank, advokat og revisor før, under og efter forløbet.

Går du med en klinikejer i maven, er der mange ting, der skal overvejes, inden du træffer den endelige beslutning.
Læs mere ›
I forbindelse med valg af klinik bør du overveje følgende
Læs mere ›
Målsætningen med ordningen er, at hjælpe kommende klinikejere med at forholde sig til de helt konkrete arbejdsmæssige udfordringer, som en kommende klinikejer vil møde på sin vej ud i et kommende karriereforløb som klinikejer.
Læs mere ›
Når du skal vurdere din økonomi, er det vigtigt, at du hurtigt drøfter muligheder med din bank, og evt. får foretaget en overordnet vurdering af din kreditværdighed.
Læs mere ›
Der gælder særlige vedtægtskrav til klinikker, der drives i selskabsform. Hvis klinikken drives i selskabsform, skal vedtægterne nemlig godkendes af Tandlægeforeningen.
Læs mere ›
Hvis du som klinikejer ønsker at tiltræde Tandlægeoverenskomsten, har du nogle forpligtelser i forhold til www.sundhed.dk. Det gælder både oplysninger om klinikken, men også om behandlinger.
Læs mere ›
Tandlægeforeningen tilbyder mange relevante kurser for dig der ønsker at starte din egen klinik.
Læs mere ›
Banken skal stole på, at du vil satse penge på dig selv. Du skal derfor være indstillet på selv at stille en form for egenkapital, fx i form af opsparing eller ejendom, ligesom du skal være indstillet på at bruge personlig formue, uanset valg af virksomhedsform.
Læs mere ›
I forbindelse med køb af en tandlægepraksis er der flere juridiske overvejelser, som du kan få hjælp til af en advokat.
Læs mere ›
I forbindelse med et klinikkøb vil revisoren i samarbejde med dig vurdere, hvornår og hvordan klinikken skal erhverves, herunder om købet skal ske på en gang eller som et glidende generationsskifte.
Læs mere ›
Der findes mange forskellige forsikringer, og du skal tage stilling til, i hvilket omfang, du ønsker at forsikre dig selv og klinikken ved sygdom, materielle skader eller andre former for tab.
Læs mere ›
For klinikejere i personlig virksomhed er der mulighed for at benytte sig af virksomhedsskatteordningen og indbetale op til 30 % af overskuddet til en pensionsordning.
Læs mere ›

Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen

Læs mere her ›